PRZEKAŻ 1% PODATKU

Dzięki współpracy z Fundacją im. Profesora Kazimierza Bartla możesz przekazać 1% podatku na rzecz Amp Futbol Kraków.

Kto może przekazać jeden procent podatku?

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniową, 19 – procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Osoby rozliczane przez pracodawcę, nie mogą skorzystać z możliwości przekazania 1% wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Taką możliwość mają tylko osoby, które zdecydują się wypełnić PIT samodzielnie.

JAK TO ZROBIĆ?

Krok 1

W rubryce Numer KRS wpisz 0000 338823

Krok 2

W rubryce Cel szczegółowy 1% wpisz FUNDACJA BARTLA – AMP FUTBOL KRAKÓW

DZIĘKUJEMY!